• HSP-Healthcoach & Mindfulness Trainer
  • hhlcoaching@gmail.com

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Persoonsgegevens en meer

Happy Healthy Living Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

homepage-image-2

Happy Healthy Living Coaching, gevestigd aan de laan van het Kinholt 140, 7823 HD Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Postadres:
Laan van het Kinholt 140 7823 HD Emmen.

Bezoekadres Emmen:
Noordbargerstraat 6b 7811 KG Emmen.

Bezoekadres Groningen:
Koldingweg 7 9723 HL Groningen.

Contactgegevens:
https://www.hhlcoaching.nl
info@hhlcoaching.nl
hhlcoaching@gmail.com

Nadia Bradaï is de Functionaris Gegevensbescherming van hhlcoaching.nl (Happy Healthy Living Coaching). Zij is te bereiken via info@hhlcoaching.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Happy Healthy Living Coaching kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Happy Healthy Living Coaching, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Happy Healthy Living Coaching verstrekt. Happy Healthy Living Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ hhlcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Happy Healthy Living Coaching gegevens nodig heeft
Happy Healthy Living Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Happy Healthy Living Coaching jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je eerst een contact formulier invullen. Bij de aanvraag bewaren wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de door jou ingevulde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Happy Healthy Living Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Healthy Living Coaching) tussen zit.

Hoe lang Happy Healthy Living Coaching persoonsgegevens bewaart
Happy Healthy Living Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Inschrijfformulier: Zolang de persoon klant van Happy Healthy Living Coaching is. Offerte en contact aanvragen: Tot 3 maanden na het invullen zullen deze persoonsgegevens in onze online database aanwezig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Happy Healthy Living Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Happy Healthy Living Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Happy Healthy Living Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Happy Healthy Living Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Happy Healthy Living Coaching bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Happy Healthy Living Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Happy Healthy Living Coaching heeft hier geen invloed op. Happy Healthy Living Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Healthy Living Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hhlcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Happy Healthy Living Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen
Happy Healthy Living Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hhlcoaching.nl of hhlcoaching@gmail.com.

Meer weten? Neem contact met mij op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.